Netgate släpper en punkt-release för pfSense Plus och Community Edition

 

Netgate släpper en punkt-release för pfSense Plus och Community Edition som innehåller massor av buggrättningar. Förutom fixar är dessutom Wireguard borttaget ur kerneln på grund av sina säkerhetsbrister i implementationen. Upptäckten kunde göras tack vare principen med öppen källkod. Förhoppningsvis åtgärdas grundproblemet så att funktionen kan återkomma i en senare release.

Netgate släpper en punkt-release för pfSense Plus och Community Edition